Kontakt

Ni är varmt välkomna att kontakta oss via formuläret nedan! Vi svarar senast nästkommande vardag under kontorstid.
Vill ni hellre ringa, når ni oss på 036-810 10 under receptionstid 09.00-15.00 eller mail info@tokerydsherrgard.se

Kontakta oss